SiPen News

6/recent/ticker-posts

LATIHAN SOAL BAHASA JAWA KELAS 6 Sem. 2 Bag.1

Daftar Isi [Tampil]

      

  A. ADAB SEBELUM MENGERJAKAN!

      1. Menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan,

      2. berdoa sebelum mengerjakan,

      3  kerjakan dengan teliti, dan

      4. jangan lupa untuk koreksi mandiri sebelum dikirim.

  B. TEKNIS PENGERJAAN

  Tugas dikerjakan di buku dengan format ditulis soal dan jawabannya, diberi nama dan no absen. Setelah selesai tugas difoto dikirim japri ke guru mapel. Kertas jawaban disimpan sampai menunggu instruksi selanjutnya dari guru kelas.

  C. TUGAS

  JAWABEN PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

  1. Bocah-boah lagi mloya-mlayu ing lapangan kidul desa.
      Ukara ing dhuwur iku sing kalebu tembung dwilingga salin swara yaiku ….

  2. Bayu, braja, maruta, pawana lan samirana iku dasanamane ….

  3. Lemah kang dikanggokake nandur lan tetanen palawija utawa tanduran liyane diarani ….

  4. Piranti sing digunakake petani methiki pari yaiku ….

  5. Tukang gawe barang saka kayu iku diarani ….

  6. Rukun agawe santosa, crah ….
      Paribasan ing dhuwur iku terusane sing bener yaiku ….

  7. Basa ngoko lugu ducapke sanajan ....

  8. Perangane layang kang nelakake ungah-ungguhe kang ngirim layang marang wong kang        dikirimi diarani

  9. Kembang kencur, gandha sedhep sandhing sumur
      Kudu jujur, …..
      Lanjutane parikan ing dhuwur yaiku ….

  10. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
      Aksara Jawa ing dhuwur iku unine ….

  (Sumber:https://bimbelbrilian.com/, dengan penyesuaian)


  Posting Komentar

  0 Komentar