SiPen News

6/recent/ticker-posts

LATIHAN SOAL BAHASA JAWA KELAS 4 Sem. 2 Bag.1

Daftar Isi [Tampil]

     

  A. ADAB SEBELUM MENGERJAKAN!

      1. Menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan,

      2. berdoa sebelum mengerjakan,

      3  kerjakan dengan teliti, dan

      4. jangan lupa untuk koreksi mandiri sebelum dikirim.

  B. TEKNIS PENGERJAAN

  Tugas dikerjakan di buku dengan format ditulis soal dan jawabannya, diberi nama dan no absen. Setelah selesai tugas difoto dikirim japri ke guru mapel. Kertas jawaban disimpan sampai menunggu instruksi selanjutnya dari guru kelas.

  C. TUGAS

  JAWABEN PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

  1. Maskumambang iku kalebu tembang ….
  2. Cacahe gatra tembang dandanggula iku ana …. gatra.
  3. Cacahing wanda ing saben sak gatra iku diarani guru ….
  4. Raden Gathotkaca iku kasatriyan ing ….
  5. Panengahing pandhawa yaiku raden ….
  6. Jamus kalimasada iku gamane raden ….
  7. Manungsa iku butuh sandhang, pangan lan ….
  8. Kondektur iku penggaweane nariki ongkos lan karcis ing njero …
  9. Kembang nangka arane ….
  10.

  unine yaiku ….


  (Sumber:https://bimbelbrilian.com/, dengan penyesuaian)

  Posting Komentar

  0 Komentar