SiPen News

6/recent/ticker-posts

Halal bi Halal Basa Jawa

Daftar Isi [Tampil]

  Halal bi Halal Basa Jawa

  Ana unen-unen desa mawa cara negara mawa tata. Tegese saben panggonan utawa dhaerah duwe adat dhewe-dhewe. Tradisi iku werna-werna. Upamane tradisi syawalan, tradisi saparan, tradisi grebeg besar, tradisi sekaten, lan tradisi bersih desa.

  Tradisi Syawalan dianakake ing sasi Syawal. Tradisi Sekaten dinakake saben sasi Mulud utawa Rabiul'awal. Tradisi Grebeg besar dianakake ing sasi Besar utawa Dzulhijah.

  Desaku jenenge Desa Sidamaju. Saben tanggal 1 Syawal anak tradisi halal bi halal. Jam 08.30 wong-wong padaha nglumpuk ing bale desa. Enom tuwa, gedhe cilik, lanang, wadon padha teka. Kahanane rame lan nyenengke. Tradisi halal bi halal dianakake saben sasi Syawal.

  Halal bi halal acarane ana telu, yaiku ngrungoake sesorah, apura-ingapuran, lan mangan bebarengan. Sing sesorah saka pamarentah desa, ustadz, wakil sesepuh, lan wakile para mudha. Apura-ingapuran kanthi salam-salaman. Sawise kuwi banjur padha mangan bebarengan. Ora nganti jam 11.00 acara halal bi halal wis rampung.

  Garapen soal iki kanthi bener!

  1. Apa sing dimaksud dewa mawa cara negara mawa tata?

  2. Tradisi halal bi halal dianakake saben tanggal piro?

  3. Opo wae acara ing halal bi halal kuwi?

  4. Apa sing dimaksud apura-ingapura?

  5. Sebutna tradisi daerah sing ono ing daerahmu? Jelasna!

  Sumber: 

      Buku Wursita Basa Kelas 3

      SDN Margomulyo 1 Ngawi

  Posting Komentar

  0 Komentar