SiPen News

6/recent/ticker-posts

Soal Perang Baratayuda- Bag.2

Daftar Isi [Tampil]

  Perang Baratayuda, Adipati Karna saking Kadipaten Awangga aben ajeng kaliyan Raden Arjuna saking Madukara. perangipun satriya kalih wau diupun priksani dening para dewa saha para widadari saking aksara. Adipati Karna nyaketi Raden Arjuna, Arjuna tansah enget piwelingipun Prabu Kresna ing Dwarawati, bilih Arjuna sampun ngantos kenging kerangkul dening Adipati Karna. Sasampunipun perang, sarana numpak jaran, ngantos perang jemparing. Kaprigelan oleh jemparing satriya kekalih punika nggumunaken sanget dhateng ingkang sami ningali.

  Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi ringkes! 

  1. Adipati Karna kuwi atmajane Dewi Kunthi kalayan Dewa Surya. Atmajane tegese ....

  2. Adipati Karna gugur ketaman pusakane Arjuna kang aran ....

  3. Adipati Karna saking Kadipaten Awangga aben ajeng kaliyan Raden Arjuna saking Madukara ana ing perang ....

  4. Ringkesana cerita nang dhuhuw nganggo basa krama!

  Posting Komentar

  0 Komentar