SiPen News

6/recent/ticker-posts

Soal Perang Baratayuda- Bag.1

Daftar Isi [Tampil]
  Perang Baratayuda yaiku perang antarane Pandawa lan Kurawa. Paprangan lumaku suwene woluas dina. Papane perang yaiku ing tegal Kurusetra. Sejatine perang Baratayuda iki perang sedulur. Perang iki dijalari pihak Kurawa kang blenjani janji marang Pandawa babagan Negara Ngastina. Kurawa kang srakah ora gelem menehake Ngastina marang Pandawa, kumangka sejatine Ngastina marang Pandawa, kumangka sejatine Ngastina kuwi duweke Pandawa. Pandawa kang ora trima banjur nganakake perang. Perang antarane Pandawa lan Kurawa karan perang Baratayuda. 

  Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi ringkes! 
  1. Perang Baratayuda perang antarane … lan … 
  2. Perang Baratayuda dijipuk saka kitab…. 
  3. Perang Baratayuda jalaran opo? 
  4. Amanat kang iso didudut saka wacan yaiku …. 
  5. Ceritakna cerita ing dhuwur kanthi ringkes nganggo basa karma!

  Posting Komentar

  0 Komentar