SiPen News

6/recent/ticker-posts

Teks Pacelathon Musyawarah

Daftar Isi [Tampil]

  Musyawarah Babagan Kagiyatan Sekolah
  (Wancinipun sekolah,sampun purna,Diah  lan Panji minangka pengurus PMR sowan menyang griyane  Pak Hadi, saperlu musyawarah babagan kegiyatan evaluasi anggota PMR. Sesampunipun nothok konten, Diah lan Panji uluk salam)

   

  Diah                     : “Sugeng siang , Pak ?”

  Pak Hadi              : “ Sugeng siang,ayo padha mlebua, Cah!”

  Diah lan Panji      : “ Inggih Pak.”

  Pak Hadi              : “2 minggu maneh arep UAS, ateges sawise iku ana acara KEAT (Kegiatan Evaluasi Akhir Tahun)?”

  Panji                     : “Kadospundi menawi dipunwontenaken  kemah , Pak?

  Pak Hadi              : “Kemah? Apa kuwi sing mbok karepake?”

  Diah                     : “ Inggih kala wau, Pak, wonten sambung rapetipun kaliyan kegiyatan evaluasi  tahunan menika Pak.”

  Panji                     : “Dados mangke para anggota PMR kelas X  wajib ndherek kegiyatan menika Pak,Kemahipun sareng kalih anggota PKS wonten ing Moga. Kegiyatanipun  materi,hiking,praktek,games. Lan menawi saged ingkang ndherek kegiyatan menika dipun paring sertifikat kangge nambah semangatipun”

  Pak Hadi              : “Oalah kaya ngono, ya ora papa yen kabeh  padha sarujuk. Saiki apa kang  mbok butuhake saka aku?”

  Panji                     : “Kula sakanca mbetahaken jadwal  KEAT kaliyan mangke tapak asma pengesahan proposal menawi sampun daos, Pak.”

  Pak Hadi              : “ Iya, entenana sedhela yak pundhutake ana njero kamar jadwale.”
  (Boten dangu Pak Hadi sampun ngasta print-printan jadwal KEAT )

  Pak Hadi              : “ Nah, iki sing mbok karepake.Gawanen kanggo arsipmu sakanca.”

  Diah lan Panji      : “Inggih Pak,kula mangestokaken dhawuh.”

  Pak Hadi              : “Aja lali proposal kemahe ,trus gawanen mrene tak tanda tangani.”

  Diah lan Panji      : “Inggih  Pak, matur nuwun. Sugeng siyang!”

  Pak Hadi              : “Iya Cah, Ati-ati ing ndalan.”

  Garapen soal iki kanthi bener!

  1. Gawea narasi saka teks pacelathon ing dhuwur!

  Sumber: 

      www.novaindriani03.blogspot.com

      www.tni.mil.id


  Posting Komentar

  0 Komentar