SiPen News

6/recent/ticker-posts

MACAPAT -Pengertian, dan Jenis

Daftar Isi [Tampil]  Macapat yaiku wujud geguritan Jawa sing migunakake basa Jawa anyar, tinalenan  guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. 

  Pengarten guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu yaiku:

  1. Guru gatra            : cacahing gatra saben sapada (bait)

  2. Guru wilangan      : cacahing wanda saben sagatra (suku kata)

  3. Guru lagu              : tibaning swara ing pungkasaning gatra (vokal di akhir)

  Jinising macapat ana 11:

  1. Mijil: tresna marang pepadha, prihatin, pituthur

  2. Kinanthi: seneng, tresna

  3. Sinom: ethes

  4. Asmaradana: susah, seneng

  5. Dhandhanggula: luwes

  6. Gambuh: sumanak, sumadulur

  7. Maskumambang: nelangsa

  8. Durma: nesu, mangkel

  9. Pangkur: kereng, nepsu

  10, Megatruh: susah, prihatin, getun

  11. Pocung: gregetan, kendho


  Tugas

  1. Tulislah contoh tembang macapat dan diberi keterangan guru gatra, guru wilangan, dan guru lagunya!  


  Sumber:

  1. damaruta.com

  2. pengetahuan34.blogspot.com

  Posting Komentar

  0 Komentar